تجهیزات کشاورزی

شیوه های توزین برای مخازن شیر، سیلوها، دستگاههای تهیه خوراک دام، انواع  دام  زنده، سیستم عامل

Made in Italy